Barnomsorgen från och med 7.2.2022

Kommunen följer de rekommendationer som ges med anledning av COVID-19. Barnen och personalen håller god hand- och hosthygien. Vi använder ännu munskydd/visir då vi anser det befogat och önskar att även ni använder munskydd vid lämning och hämtning till och med 10.2.2022.

De barn som deltar i verksamheten ska vara helt friska.

Barn som är sjuka i Covid-19 ska stanna hemma i fem dagar från att symtomen börjat och ska ha två symtomfria dagar innan de kan komma tillbaka till daghemmet.

Ett barn som insjuknat i Covid-19, har testat positivt och har ett isoleringsintyg utfärdat med stöd av smittskyddslagen ska stanna hemma i enlighet med anvisningarna.

Om ett barn bor i samma hushåll som någon som har Covid-19 räknas barnet som högriskkontakt och ska vara speciellt försiktig och ge akt på symtom. ÅHS rekommenderar att familjens symtomfria barn stannar hemma från daghemmet om det är möjligt eftersom högriskkontakter helst ska vara i karantän. Ett friskt, men exponerat barn kan gå till daghemmet om familjen anser att det inte är möjligt att hålla barnet hemma.

Ett barn som inte är högriskkontakt och är symtomfritt behöver inte sitta i karantän och kan komma till daghemmet som vanligt.

Med anledning av smittläget kan det ännu uppstå situationer då det är flera i personalen som kommer att vara frånvarande. För att vi ska kunna planera behovet av personal önskar vi att ni meddelar om ert barn kommer att vara frånvarande.

Jomala kommun bevakar händelseutvecklingen och följer direktiv från landskapsregeringen, ÅHS och övriga behöriga myndigheter.

//4.2.2022
Barnomsorgen

Publicerad 4.2.2022
Uppdaterad 4.2.2022