Barnomsorgen från och med 14.5.2020

Alla daghem är öppna och från och med torsdagen den 14 maj 2020 upphör rekommendationen att barn inom barnomsorgen om möjligt ska stanna hemma. För att vi ska kunna planera behovet av personal och mat önskar vi däremot att ni meddelar ert barns närvaro med en veckas framförhållning. Inga barn eller vuxna ska dock komma till daghemmen ifall denne har några som helst symptom som tyder på sjukdom.

Kommunen följer de rekommendationer som ges med anledning av COVID-19. Barnen och personalen kommer att vistas ute stora delar av dagen och vi håller en god hand- och hosthygien.

De barn som deltar i verksamheten ska vara helt friska

Barn som är sjuka, även med lindrigare symptom, ska stanna hemma från barnomsorgen tills de är friska + en symptomfri dag. Inte heller vuxna ska komma till daghemmen ifall vuxna har några som helst symptom som tyder på sjukdom.

Om barnet har varit frånvarande 1-13.5.2020 reduceras avgiften för maj med en halv månadsavgift och om barnet är frånvarande hela maj månad uppbärs ingen avgift alls för den månaden. Detta enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen. Frånvaron ska på förhand meddelas till daghemsföreståndaren.

Lekparksverksamheten öppnar igen den 14 maj kl. 9.00

Samma direktiv gäller lekparksverksamheten såsom övrig barnomsorg. Inga barn eller vuxna ska komma till lekparksverksamheten ifall denne har några som helst symptom som tyder på sjukdom. Barn som är sjuka, även med lindrigare symptom, ska stanna hemma från lekparksverksamheten tills de är friska + en symptomfri dag.

Jomala kommun bevakar händelseutvecklingen och följer direktiv från landskapsregeringen, ÅHS, THL och övriga behöriga myndigheter. Så snart kommunen får eventuell ny information vidareförmedlas denna på kommunens websida www.jomala.ax och facebooksida.

Som bilagor i menyraden publiceras Anvisningar av THL samt undervisnings- och kulturministeriet till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik under coronaepidemin. Även Ålands landskapsregerings förtydliganden angående anvisningen publiceras.    

//6.5.2020

Publicerad 6.5.2020
Uppdaterad 6.5.2020