BARNOMSORG TILL HÖSTEN 2020

Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta fördelningen av platserna från hösten 2020 ser vi gärna att Ni lämnar in Er ansökan senast den 14 februari 2020.

Ansökan görs för barn som inte har barnomsorg och för barn som vill byta daghem.

Ansökningsblanketter fås från socialkansliet, daghemmen och från kommunens hemsida www.jomala.ax.

Närmare upplysningar:

Trollsländan                                                                tel. 329 151

Österkulla daghem                                                     tel. 50460

Sviby daghem                                                             tel. 50474

Överby daghem                                                          tel. 31240

Gottby daghem                                                           tel. 32427

Vikingen                                                                      tel. 0457-3442177

Barnomsorgschefen                                                   tel. 329 137

 

Ansökan sänds till:

Barnomsorgen i Jomala
PB 2
22 151 JOMALA

                                                                                   

Publicerad 30.12.2019
Uppdaterad 2.1.2020