Avläsningskort för vattenmätare

Avläsningskort för vattenmätare har skickats ut till alla abonnenter. Avläs mätaren och returnera kortet senast 30.9.2019. Avläsningen kan också meddelas per mail till vatten@jomala.ax.

Kom ihåg att försenad avläsning leder till att hela faktureringen fördröjs, eftersom alla fakturor körs ut på samma gång. 

 

Tekniska förvaltningen 
11.9.2019

Publicerad 11.9.2019
Uppdaterad 11.9.2019