Ånyo lediganslagen Rektorstjänst vid Vikingaåsens och Södersunda skolor

Rektorstjänst vid Vikingaåsens och Södersunda skolor

Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av tjänsten.

Vi söker en rektor för tillsvidare anställning vid Vikingaåsens och Södersunda skolor fr.o.m. 01.08.2022.

Under innevarande läsår går det 278 elever i Vikingaåsens skola och 98 elever i Södersunda skola i årskurserna 1-6. Skolorna finns i Jomala kommun och är belägna ca 5 km från varandra. Jomala kommun ligger centralt på fasta Åland och är en kommun med god ekonomi som är under stark tillväxt.

Vi söker en ambitiös och drivande rektor som är beredd att ta ansvaret för att skolorna fortsätter att utvecklas i enlighet med samhällets förväntningar.

Behörig som rektor är den som:

1) är behörig som lärare i någon av de årskurser som ifrågavarande skola omfattar,

2) har avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng samt

3) har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning och som

4) har tillräcklig erfarenhet av läraruppgifter.

De behörighetskrav på avlagt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning och på studier i ledarskap och/eller förvaltning som ställs för den som har en tjänst som rektor ska uppfyllas senast sex månader efter att tjänsteutövningen inletts.

I din roll som rektor bör du vara tydlig, lyhörd och stabil. Ditt intresse och entusiasm för pedagogisk utveckling är av stor vikt. Du förväntas använda de tilldelade resurserna på ett effektivt sätt och vara skolornas ansikte utåt.

Tjänsten är tillsvidare fr.o.m. 1.8.2022 och tillsätts med 6 månaders prövotid. För tjänsten utgår helhetslön. Den som blir vald skall uppvisa föreskrivet friskhetsintyg och straffregisterutdrag.

Ansökan med löneanspråk, behörighetsintyg och CV sänds till info@saud.ax eller SÅUD k.f., Skolvägen 5, 22150 Jomala senast tisdagen den 31.5.2022.

Mer information fås av:

Rektorn vid Vikingaåsens och Södersunda skolor Pia Axberg tel. +358 18 329 711

Kommundirektör Christian Dreyer tel. +358 18 329 126

Utbildningschef Mathias Eriksson tel. +358 18 328 717

Publicerad 10.5.2022
Uppdaterad 10.5.2022