Ansökan om barnomsorg

BARNOMSORG TILL HÖSTEN 2021  

Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta fördelningen av platserna från hösten 2021 ser vi gärna att Ni lämnar in Er ansökan senast den 19 februari 2021.

Ansökan görs för barn som inte har barnomsorg och för barn som vill byta daghem.

Ansökningsblanketter fås från kommunkansliet, daghemmen och från kommunens hemsida www.jomala.ax.

Närmare upplysningar:

Trollsländan                                                           tel. 329 151

Österkulla daghem                                                 tel. 50460

Sviby daghem                                                         tel. 50474

Överby daghem                                                      tel. 31240

Gottby daghem                                                       tel. 32427

Vikingen                                                                  tel. 31579

Barnomsorgsledaren                                               tel. 329 137

 

 

Ansökan sänds till:

Barnomsorgen i Jomala

PB 2

22151 JOMALA

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 4.1.2021
Uppdaterad 4.1.2021