Ändring av skoldistrikten från 1.8.2022

Kommunens skolförvaltning gavs i uppdrag att under 2020 se över skoldistrikten och vid behov föreslå ändringar. En ändring av skoldistrikten har nu gjorts av kommunfullmäktige i syfte att öka elevantalet vid Södersunda skola.

Kommunfullmäktige beslutade 8.12.2020 (§ 88) att Sviby by, förutom området Fågelberget, från och med 1.8.2022 ska höra till Södersunda skolas distrikt (västra distriktet). Elever som har äldre syskon som redan tillhör Vikingaåsens skolas distrikt kan välja att gå i samma skola som äldre syskon.

Den nu gällande distriktsuppdelningen finns i punkt 3.1 i kommunens skolstadga. Ni hittar skolstadgan genom att följa denna länk: https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/page/skolstadga.pdf

Med anledning av den nya barnomsorgs- och grundskolelagen arbetar kommunen med att ta fram en uppdaterad utbildningsstadga. Så snart den nya utbildningsstadgan är antagen och har börjat gälla byts den nuvarande skolstadgan ut.

Vid frågor gällande skoldistrikten kan kontakt tas med skoldirektör Mathias Eriksson eller rektor Pia Axberg. Kontaktuppgifter till skoldirektören och rektorn hittas här: https://www.jomala.ax/kontaktpersoner

//22.1.2021

Publicerad 22.1.2021
Uppdaterad 22.1.2021