Ålands Näringsliv tar nu emot anmälningar till Sommarpraktikant 2021

Ålands Näringsliv tar nu emot anmälningar till Sommarpraktikant 2021

Syftet med projektet, som är ett samarbete mellan Ålands Näringsliv och Ålands landskapsregering, är att hjälpa ungdomar att få ett sommarjobb under sommaren 2021. Totalt finns det 220 jobbsedlar á 1000,- för 220 ungdomar att ansöka om.

Hur fungerar det?

Ungdomar födda 2002-2005 söker en sommarjobbsplats och anmäler sig sedan till

Ålands Näringsliv via ett formulär för att delta i utlottningen av en jobbsedel värd 1000

euro. Jobbsedlarna lottas ut bland de ungdomar som har anmält sig. Om man blir

beviljad en jobbsedel får ungdomens arbetsplats använda den för att betala lön till

ungdomen (lönebikostnader tillkommer).

Sista anmälningsdag till Ålands Näringsliv är 14 maj!

OBS: Arbetsgivaren anmäler sig inte, utan det är ungdomen som anmäler sig.

Läs mer om projektet på Ålands Näringslivs hemsida:
https://www.naringsliv.ax/nyheter/2021/anmalan-sommarpraktikant-2021-har-oppnat

Har du frågor kontakta Ålands Näringsliv:

E-post: malin.ehn@naringsliv.ax

Telefon: (018) - 529304

Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF), i samarbete med

Ålands landskapsregering och Ålands Näringsliv.

//30.4.2021

Publicerad 30.4.2021
Uppdaterad 30.4.2021