Ålands hälso- och sjukvård informerar om coronaviruset covid-19

Ålands hälso- och sjukvårds webbplats (https://www.ahs.ax/) hittar du kontinuerligt uppdaterad information gällande coronaviruset covid-19. För närvarande informeras det om följande:

- Vem ska söka vård vid förkylningssymptom?

- Råd till allmänheten

- Råd till dig som rest utanför Åland

- Boka alla besök till hälsocentralen i Mariehamn

- ÅHS begränsar besöken till inneliggande patienter

- Beredskap för kommuner, verksamheter inom socialvård samt färjetrafik

- Frågor och svar om coronavirus-sjukdom covid-19

- Aktuellt om coronaviruset covid-19 på THL:s webbplats (Institutet för hälsa och välfärd)

- Coronavirus covid-19: Latest updates at THL's website

Jomala kommun följer de rekommendationer gällande coronaviruset som kommer från på Åland behöriga myndigheter. Jomala kommuns verksamheter, såsom barnomsorg och skola, fortlöper som vanligt i enlighet med myndigheternas riktlinjer. 

Informationen på denna sida uppdateras vid behov. 
//16.3.2020

Publicerad 16.3.2020
Uppdaterad 16.3.2020