Aktivitetskoordinator

Jomala kommun lediganslår en befattning som

AKTIVITETSKOORDINATOR

Äldreomsorgen i Jomala lediganslår en tillsvidarebefattning 60 % som aktivitetskoordinator med tillträde 1.9.2019. Prövotid kan tillämpas. Behörighetskrav för befattningen är examen med lämplig inriktning inom det sociala området samt erfarenhet inom äldreomsorg. Lön utgår enligt 04SOS06A i allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal.

I aktivitetskoordinatorns arbete ingår att både koordinera och komplettera dagens utbud av aktiviteter som främjar såväl det fysiska som det psykosociala välbefinnandet hos individen. Aktivitetskoordinatorn ansvarar för planering, utveckling och genomförande av aktiviteter för den äldre befolkningen i kommunen, både som stationerad i Rönngårdens servicehus och mobilt hemma hos de äldre.

Närmare upplysningar lämnas av äldreomsorgsledare Sanna Lindroos på tel. 329 141 eller per e-post sanna.lindroos@jomala.ax

Vi vill ha din fritt formulerade ansökan och CV senast den 4 juli 2019 kl. 15.00. Ansökan riktas till Socialförvaltningen i Jomala, PB 2, AX-22 151 Jomala eller per e-post till info@jomala.ax. Märk din ansökan med ”aktivitetskoordinator”.

Jomala den 18 juni 2019

Publicerad 18.6.2019
Uppdaterad 18.6.2019