Nyheter

8.10.2019 - Valdebatt inför kommunalvalet
Torsdag den 10 oktober kl. 19.00 ordnas det valdebatt inför kommunalvalet i Olofsgården, Kyrkoby. Debatten ordnas av engagerade kommuninvånare.  Samtliga uppställda kandidatlistor deltar. Som...
Läs mer om Valdebatt inför kommunalvalet ›
7.10.2019 - Förtidsrösta per brev
Är du förhindrad att rösta på valdagen p.g.a. sjukdom, funktionshinder eller vistelse utanför landskapet under förtidsröstningstiden? Kom ihåg att du då kan förtidsrösta per brev!  Du behöver skicka...
Läs mer om Förtidsrösta per brev ›
4.10.2019 - Ombyggnation vid Möckelörondellen
Ålands landskapsregering informerar: Nu startar arbetet med att bygga två nya betongbroar och tillhörande gång- och cykelvägar vid Möckelörondellen!  Ålands landskapsregering bygger två betongbroar...
Läs mer om Ombyggnation vid Möckelörondellen ›
1.10.2019 - Ekonom
Jomala kommun lediganslår en tjänst som ekonom. Som ekonom kommer du att arbeta med utredningar, projekt och stöda förvaltningarna i kommunens ekonomiarbete. Ekonomen samordnar kommunens interna...
Läs mer om Ekonom ›
20.9.2019 - Kommunens infoblad nr 9 oktober 2019
Här finns kommunens infoblad nr 9 för oktober 2019. Varsågoda!
Läs mer om Kommunens infoblad nr 9 oktober 2019 ›
12.9.2019 - Rösträtt och rätt att kandidera i höstens val
Landskapsregeringen informerar om rösträtt och rätt att kandidera i höstens val. Informationen hittar du här nedan eller på landskapets hemsida. Se länken: https://www.regeringen.ax/anslagstavla/...
Läs mer om Rösträtt och rätt att kandidera i höstens val ›
11.9.2019 - Plogning
Plogning av privata infarter i kommunens regi vintern 2019/2020 fortsätter såsom föregående vinter. Avgifterna är i euro inkl. moms, fastställda av kommunfullmäktige den 27 augusti 2019. 0     – 100...
Läs mer om Plogning ›
28.8.2019 - Vägarbeten Kungsövägen och Möskatsvägen
Grundförbättring av Kungsövägen och Möskatsvägen påbörjas tisdag 3.9.2019. Arbetena kommer att pågå under september – oktober vilket kan innebära begränsad framkomlighet på sträckan. Kör försiktigt...
Läs mer om Vägarbeten Kungsövägen och Möskatsvägen ›
22.8.2019 - Affischering i samband med lagtings- och kommunalvalet 2019
Kommunstyrelsen beslöt den 19 augusti 2019 att tillåta affischering på kommunens mark- och vägområden i samband med lagtings- och kommunalvalet den 20 oktober 2019 för de kandidater och partier som...
Läs mer om Affischering i samband med lagtings- och kommunalvalet 2019 ›
21.8.2019 - Kommunens infoblad nr 8 september 2019
Här finns kommunens infoblad för september 2019
Läs mer om Kommunens infoblad nr 8 september 2019 ›

Sidor