Affischering i samband med lagtings- och kommunalvalet 2019

Kommunstyrelsen beslöt den 19 augusti 2019 att tillåta affischering på kommunens mark- och vägområden i samband med lagtings- och kommunalvalet den 20 oktober 2019 för de kandidater och partier som kandiderar i Jomala.

Kommunstyrelsen beslöt vidare ge tekniska förvaltningen rätt att flytta eller ta bort affischering som stör trafiksäkerheten eller på annat sätt orsakar olägenhet i omgivningen, om möjligt efter en dialog med kandidaten eller valombudet.

All valaffischering ska tas bort av kandidaten eller partierna senast den 31 oktober 2019 eller så gör kommunen det på kandidatens eller partiets bekostnad.

 

22.8.2019

Publicerad 22.8.2019
Uppdaterad 22.8.2019