Inköpsförslag

Du kan ge förslag på böcker, tidskrifter och musikinspelningar som du vill att vi ska köpa in till biblioteket. I mån av möjlighet försöker vi skaffa det som våra låntagare önskar. Om vi inte kan köpa in det, lånar vi det från andra bibliotek här på Åland eller längre bortifrån om det blir nödvändigt.

Prata med oss vid biblioteksdisken, eller ta kontakt per telefon eller e-post.

Publicerad 6.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022