MISEs styrelsesammanträde 17.11.2020

Publicerad 17.11.2020 15:01 | Uppdaterad 17.11.2020 15:39

Ålands miljöservice k.f. MISE har 17.11.2020 haft styrelsesammanträde.

Med anledning av detta har MISE tillställt kommunen protokollet.

Klicka här för att ta del av styrelseprotokollet. Det finns även tillgängligt hos MISE på Fabriksgatan 8 i Mariehamn.

//

17.11.2020

Publicerad 17.11.2020
Uppdaterad 17.11.2020