Kommunstyrelsens föredragningslista 17.12.2018

Publicerad 12.12.2018 11:19

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 12.2.2019 23:59

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 17 december 2018 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

300 §                    Sammanträdets konstituerande

301 §                    Anmälningsärenden

302 §                    Detaljplan för del av fastigheten Backas RNr 6:4 i Ingby by, anhållan av Katarina Eriksson och Greger Eriksson

303 §                    Ändring av delgeneralplan och detaljplan för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by, anhållan SÅHD

304 §                    Köp av en del av fastigheten Bergens RNr 3:150 i Österkalmare by

305 §                    Gemensam räddningsmyndighet på Åland, avtalsförslag

306 §                    Samarbetsavtal för VA-sektorn 2019-2022, förfrågan

307 §                    Svinryggens Deponi Ab, aktieägaravtal

308 §                    Lagtingsvalet och kommunalvalet 2019, fastställande av förtidsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i Jomala kommun

309 §                    Riksdagsvalet 2019, fastställande av förhandsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i Jomala kommun

310 §                    Personalpolitiskt program, ändring

311 §                    Utökning av arbetstid för köksbiträde

312 §                    Utökning av arbetstid, lantbrukssekreterare

313 §                    Konfidentiellt ärende 2/2018

314 §                    Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019

315 §                    Sammanträdets avslutande

 

 

Publicerad 12.12.2018
Uppdaterad 12.12.2018