Kommunstyrelsen den 13 september 2021

Publicerad 8.9.2021 12:20 | Uppdaterad 29.9.2021 14:35

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 13.11.2021 23:59

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 13 september 2021 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

156                      Sammanträdets konstituerande

157                      Anmälningsärenden

158                      Granskning av kommunfullmäktiges protokoll av den 22 juni 2021

160                      Anhållan om detaljplaneändring för kv. 4248 samt parkområden i Sviby, Maxinge Ab

161                      Arbetsplan för waldorfbarnträdgården 2021-2022

162                      Taxa för plogning av privata vägar 2022

163                      Anhållan om arrende av jakträtt, Ingby jaktlag

164                      Begäran om synpunkter om den kommunala lagstiftningen

165                      SÅHD k.f. förbundsfullmäktige 30.9.2021, direktiv till ombud

166                      Sammanträdets avslutande

Protokollet är framlagt till allmänt påseende senast från och med den 16 september 2021 på www.jomala.ax/protokoll och på kommunkansliet.

 

Publicerad 8.9.2021
Uppdaterad 29.9.2021