Kommunfullmäktiges föredragningslista den 15 januari 2019

Publicerad 9.1.2019 14:28

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 januari 2019 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

1 §                        Sammanträdets konstituerande

2 §                        Anmälningsärenden

3 §                        Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige 2019

4 §                        Timmervagn m.m., tilläggsmedel

5 §                        Anbudsbegäran för andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f, Hammarlands kommun

6 §                        Utökning av arbetstid för köksbiträde

7 §                        Utökning av arbetstid, lantbrukssekreterare

8 §                        Val av kommunal centralnämnd

9 §                        Sammanträdets avslutande

Publicerad 9.1.2019
Uppdaterad 9.1.2019