Kommunalt meddelande från Mise 30.01.2019.

Publicerad 30.1.2019 11:15 | Uppdaterad 30.1.2019 11:31

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.2.2019 23:59

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har 29.01.2019 haft styrelsesammanträde. Med anledning av detta

har Mise tillställt kommunen ett kommunalt meddelande.

 

Styrelseprotokoll och kommunalt meddelande finns att ta del av som bilagor i högermenyn samt

hos Mise på Fabriksgatan 8 i Mariehamn.

Publicerad 30.1.2019
Uppdaterad 30.1.2019