Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista 29 april 2021

Publicerad 22.4.2021 16:13

ÄRENDEN:

19                        Sammanträdets konstituerande

20                        Anmälningsärenden

21                        Saltviks kommun - Släckningsbil

22                        Byte av Ledningsbil

23                        Upphävande av LL (1942:10) om biografer och offentliga biografföreställningar 

24                        Brandmästare

25                        Mötets avslutning

 

Publicerad 22.4.2021
Uppdaterad 22.4.2021