Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 28 januari 2019

Publicerad 24.1.2019 09:50

ÄRENDEN:

1 §                       Sammanträdets konstituerande

2 §                       Anmälningsärenden

3 §                       Dispositionsplan för respektive kommuns budget 2019

4 §                       Bränslekort Hammarlands FBK

5 §                       Geta kommun - släckningsbil 2016

6 §                       Gemensam räddningsmyndighet

7 §                       Alfrida

8 §                      Mötets avslutning

 

Publicerad 24.1.2019
Uppdaterad 24.1.2019