Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista 23 juni 2021

Publicerad 18.6.2021 14:26

26                        Sammanträdets konstituerande

27                        Anmälningsärenden

28                        Hammarlands kommun - Upphandling av manskapsbil

29                        Brandmästare

 

 

Publicerad 18.6.2021
Uppdaterad 18.6.2021