Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 21 januari 2021

Publicerad 14.1.2021 16:32

ÄRENDEN:

1                           Sammanträdets konstituerande

2                           Anmälningsärenden

3                           Dispositionsplaner 2021

4                           Finströms kommun – redovisning pumpenhet

5                           Saltviks kommun - Släckningsbil

6                           Mötets avslutning

 

Publicerad 14.1.2021
Uppdaterad 14.1.2021