Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 11 oktober 2018

Publicerad 5.10.2018 12:16

 

ÄRENDEN:

38 §                     Sammanträdets konstituerande

39 §                     Anmälningsärenden

40 §                     Jomala kommun – släckningsbil

41 §                     Sotning - uppsägande av avtal Sund-Vårdö

42 §                     Brandinspektör

43 §                     Mötets avslutning

 

Jomala den 5 oktober 2018

Räddningsområde Ålands landskommuners ordförande                                           Kristian Aller

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 18 oktober 2018 på www.jomala.ax/protokoll och på kommunkansliet.

På tjänstens vägnar:                                                                                                           Lennart Johansson, räddningschef

 

Publicerad 5.10.2018
Uppdaterad 5.10.2018