Detaljplaneändring som vunnit laga kraft, kvarter 42021

Publicerad 11.10.2018 14:04

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 42021 i Möckelö by jämte beskrivning av den 11 juni 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 2 oktober 2018.

Detaljplaneändringen finns att ta del av som bilagor i högermenyn.

Jomala den 11 oktober 2018

På tjänstens vägnar: Kommundirektör John Eriksson

Publicerad 11.10.2018
Uppdaterad 11.10.2018