Detaljplaneändring som vunnit laga kraft - del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby

Publicerad 11.12.2018 08:34

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av den 10 augusti 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 4 december 2018.

Detaljplaneändringen finns att ta del av som bilagor i högermenyn.

 

Jomala den 11 december 2018

 

På tjänstens vägnar:

Kommundirektör John Eriksson

Publicerad 11.12.2018
Uppdaterad 11.12.2018