Detaljplaneändring till allmänt påseende - fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by

Publicerad 28.12.2018 06:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.1.2019 23:59

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 17 december 2018 att framlägga förslaget till detaljplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fastighetsbeteckning 170-422-9-37) jämte beskrivning av den 17 oktober 2018 till allmänt påseende under 30 dagar.

Förslaget finns framlagt till allmänt påseende här på kommunens elektroniska anslagstavla under tiden 28 december 2018 – 28 januari 2019. Under samma tid finns förslaget även tillgängligt på kommunkansliet i Jomala.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska inlämnas till kommunstyrelsen under samma tid, det vill säga senast den 28 januari 2019 kl. 15.00.

Jomala den 28 december 2018

 

På tjänstens vägnar:

Kommundirektör                                                  John Eriksson

Publicerad 28.12.2018
Uppdaterad 28.12.2018