Byggnämndens protokoll den 25 augusti 2021

Publicerad 2.9.2021 14:54

Meddelande om bygglov och tillståndsbeslut

I enlighet med Plan- och bygglagens 77 § ska ett bygglov eller tillståndsbeslut av byggnadsnämnden tillkännages genom ett meddelande på kommunens anslagstavla.

För att läsa protokollet, gå till fliken ptokoll.

Publicerad 2.9.2021
Uppdaterad 2.9.2021