Antagna gaturitningar för infartsgata, kvarter 42413 i Sviby

Publicerad 11.9.2018 13:09

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 10 september 2018 att anta gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult Ab daterade den 29.11.2016 för den infartsgata som finns angiven i den fastställda detaljplanen för kvarter 42413 samt skyddsområde i Sviby, Skallfogdas.

Gaturitningarna finns att ta del av som bilagor i högermenyn och på kommunkansliet.

 

Jomala den 11.9.2018

På tjänstens vägnar:

Kommundirektör John Eriksson

Publicerad 11.9.2018
Uppdaterad 11.9.2018