Antagen detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 42220 samt gatu- och parkområde i Prestgården by

Publicerad 7.2.2019 08:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.3.2019 23:59

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 4 februari 2019 att anta detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 42220 samt gatu- och parkområde i Prestgården by jämte beskrivning av den 17 oktober 2018 (tekniskt korrigerad 30 november 2018).

Detaljplanen finns att ta del av som bilagor (pdf) här på sidan.

 

Jomala den 7 februari 2019

På tjänstens vägnar:
Kommundirektör John Eriksson

 

Publicerad 7.2.2019
Uppdaterad 7.2.2019