Antagen detaljplaneändring för del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by

Publicerad 31.10.2018 10:19

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.1.2019 23:59

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av den 10 augusti 2018. 

Detaljplaneändringen finns att ta del av som bilaga i högermenyn.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 31.10.2018