Boendeservice

När öppenvårdens resurser inte längre kan garantera en trygg omsorg om den äldre ska boendeservice med heldygnsomsorg ordnas enligt socialvårdslagen. Bedömningen görs i samråd med flera professioner där den äldres självbestämmande respekteras och behov och önskemål beaktas så långt som möjligt.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 14.12.2021