Dagverksamhet för minnessjuka

Dagverksamhetsplatser för minnessjuka köps av Oasen boende- och vårdcenter och pågår två dagar i veckan 9:00 - 15:00. Oasens dagverksamhet verkar i förebyggande och upprätthållande syfte för personer med minnessjukdom samt i avlastande syfte för anhöriga och närståendevårdare. I dagverksamheten strävar man till att ta hänsyn till de enskilda deltagarnas behov.

Anhållan om plats riktas till kommunens äldreomsorgschef.

Klicka här för att komma till Oasens hemsida där du kan läsa mer.

Publicerad 17.10.2017
Uppdaterad 14.12.2021