Utkomststöd

Rätt till ekonomiskt stöd (utkomststöd) har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle.

När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg.

Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomstödsberäkningen görs månadsvis.

Blanketter för ansökan om utkomststöd (första gången) och för ansökan om fortsatt utkomststöd hittar du i menyraden till vänster.

 

Kontakt

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.00

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Tf. socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.00

Tf. socialarbetare
Jolita Andziulaitiene
Tfn. 329 145
Telefontid 09.00-10.00