Utkomststöd

Rätt till ekonomiskt stöd (utkomststöd) har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle.

När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg.

Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomstödsberäkningen görs månadsvis.

Kommunens normer vid ansökan om utkomsstöd finner du här.

Blanketter för ansökan om utkomststöd (första gången) och för ansökan om fortsatt utkomststöd hittar du genom att klicka på länkarna eller i menyraden till vänster.

Grunddelarnas belopp

Utkomststödet har en fast grunddel som är lagstadgad. Grunddelarnas belopp är senast indexjusterade den 1 februari 2016 och ser ut enligt följande:

 

Ensamstående/ensamförsörjare  506,66 €/mån 
Makar/samboende 430,66 €/mån
Person som fyllt 17 år och bor hos förälder  369,85 €/mån 
Barn i åldern 10-16 år  354,67 €/mån 
Barn under 10 år 334,39 €/mån 

 

 

Grunddelen skall täcka utgifter för:

- Mat
- Kläder
- TV, tidning, telefon
- Ringa hälso- och sjukvårdskostnader

- Övriga utgifter
(för t.ex. hygien, fritidsintressen,
försäkringar, bilkostnader)

Utöver grunddelsbeloppet beaktas skäliga boendekostnader.

Räkneexempel:

INKOMSTER

 

Arbetsmarknadsstöd (AMS)  + 639,60 €
Allmänt bostadsbidrag (FPA)  + 289,00 € 

 

UTGIFTER

 

Grunddel för ensamstående/ensamförsörjare  - 506,66 €
Hyra  - 450,00 € 
Elektricitet   - 42,22 € 

 

 

 

INKOMSTER TOTALT: + 928,60 €
UTGIFTER TOTALT: - 998,88 €
SKILLNAD: - 70,28 €

Sökande är enligt beräkningen berättigad 70,28 € i utkomststöd aktuell månad.
Observera att detta endast är ett räkneexempel.

 

Kontakt

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.30

Tf. socialarbetare
Emelie Börman
Tfn. 329 145
Telefontid 09.00-10.30