Specialomsorg

Familjer med barn inom specialomsorgen har möjlighet till särskilt stöd och avlastning. Vanliga stödåtgärder som kan komma ifråga för familjen och barnet är närståendevård, stödperson, personliga hjälpare, lägervistelse, boende vid korttidshem samt permanent boende vid omsorgshem fr.o.m 16 års ålder.

Ålands omsorgsförbund

På Åland bedrivs en stor del av den sociala servicen för utvecklingshämmade av Ålands omsorgsförbund som är ett gemensamt kommunalförbund för de åländska kommunerna. Klicka här för att komma till omsorgsförbundets egen hemsida.

Ålands omsorgsförbund tillhandahåller följande omsorgsservice för utvecklingshämmade:

  • fritidshemsvård vid specialfritidshemmet Orion
  • avlastningsboende vid korttidshem
  • boendevård vid omsorgsboendeenheter
  • daglig verksamhet.

Anhållan om service från Ålands omsorgsförbund riktas till socialnämnden i Jomala.

De utvecklingsstördas väl

Utöver Ålands omsorgsförbund finns också möjlighet till stöd från De Utvecklingsstördas Väl (DUV) som är en intresseförening för familjer med utvecklingshämmade barn. DUV ordnar bl.a lägerverksamhet för utvecklingshämmade under sommarmånaderna.

Klicka här för att komma till DUVs egen hemsida.

 

Kontakt

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.30

Vid akuta barnskyddsärenden
lämna ett röstmeddelande
Tfn. 329 143