Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder barn i åldern 0-18 år, unga och deras familjer stöd i olika livssituationer. Tjänsterna bygger på frivillighet, sekretess och en möjlighet att vara anonym.

Kontakt och tidsbokning

Kommunen erbjuder familjerådgivning genom Folkhälsan på Åland. Klicka här för att komma till deras egen hemsida. Här hittar du kontaktuppgifter.

Det är kostnadsfritt att anlita familjerådgivningen. Du behöver inte heller vara i kontakt med socialkansliet, utan kan vara i direkt kontakt med Folkhälsan.

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningen arbetar med

 • stöda föräldrar i föräldrarollen
 • äktenskapsmedling
 • nyfamiljer, med mina barn, dina barn och våra barn
 • par där det inte finns mycket gemenskap, känslor eller närhet längre
 • par med kommunikationssvårigheter, t.ex. par som bara grälar eller är tysta eller talar förbi varandra.
 • svartsjuka i parrelationen
 • familjer där det finns upprepade konflikter
 • par där någondera träffat en annan och/eller där otrohet förekommit
 • par som funderar på att skiljas
 • föräldrar som efter separationen har behov av samarbetssamtal kring gemensamma barn
 • personer där relationen spruckit och partnern inte vill/kan/eller bör komma med
 • kriser i familjen

 

Kontakt

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.30

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138