Faderskapserkännanden

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds måste faderskapet fastställas. Barnatillsyningsmannen utreder faderskapet och mottar faderskapserkännandet.

Hur gör vi?

Barnatillsyningsmannen skickar en kallelse till modern för att inleda faderskapsutredningen då befolkningsregistret meddelat om barnets födelse. Ni bokar en tid hos barnatillsyningsmannen och vid mötet undertecknar ni faderskapserkännandet.

De handlingar som uppgjorts om faderskapserkännandet skickas till magistraten för godkännande av en domare.

Rättsliga betydelsen av faderskapserkännande

Då faderskapet har fastställts och släktskapsförhållandet har faställts mellan barnet och fadern och mellan barnet och släktingarna på faderns sida har barnet på basen av detta rätt:

  • till faderns släktnamn
  • att erhålla underhåll av fadern
  • att ärva fadern och släktingarna på faderns sida (arvsrätten är ömsesidig, Ärvdabalken)
  • att träffa sin fader
  • till pensions- och försäkringsförmåner, om fadern dör när barnet är minderårigt.

När faställs faderskapet i domstol?

Ifall mannen inte frivilligt erkänner barnet, kan barnatillsyningsmannen, på moderns initiativ, övelämna målet till tingsrätten, där en rättegång om faställande av faderskapet startar.

Lagstiftning

Klicka här för att komma till Faderskapslagen.

 

Kontakt

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.00

Tf. socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.00

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138