Rönngården

 

 

Rönngården är ett servicehus beläget i Ingby avsedd för pensionärer i Jomala kommun. Det finns sammanlagt 16 stycken handikappanpassade lägenheter i olika storlekar. Alla lägenheter inrymmer kök, vardagsrum, toalett och sovalkov /-rum.

Vid Rönngården har hyresgästerna möjlighet att få hjälp av hemservicepersonalen liksom övriga invånare i Jomala kommun.

Förutom lägenheterna finns det i servicehuset möjligheter till rådgivning, fotvård, massage med mera. I servicehuset finns även kommunens hemservicekansli placerat samt en restaurang som drivs av privata näringsidkare.

Intagningskriterier till servicehuset Rönngården

Blankett för ansökan om bostad på Rönngården hittar du i menyraden till vänster.

Kontakt

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Hemvården
Telefontid 13.00-16.00
Tfn. 31 686
Fax 31 946
Teamledare
Jour 0457 5691 848
E-post: ronngarden@jomala.ax