Meny

Matservicen på servicehuset Rönngården handhas av företaget Lunchlådan. Meny för två veckor åt gången finns att läsa på Rönngården invid Lunchlådans kassa.