Gullåsen

Gullåsen är en geriatrisk klinik vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). För att bli intagen krävs remiss.

Av patienterna är ca 70 procent inskrivna för långtidsvård medan ca 30 procent är inskrivna för korttids sjukvård, rehabilitering eller undersökning.

Gullåsen tar emot patienter från centralsjukhuset, hemsjukvården, De Gamlas Hem, Trobergshemmet, Sunnanberg, serviceboenden, hemvården och direkt från hemmen. Intagningen av patienter koordineras av en intagningsskötare.

Verksamheten vid geriatriska kliniken omfattar långtidsvård, korttidssjukvård, rehabilitering, medicinska utredningar och pallitativ vård.

Klicka här för att komma till ÅHS egen hemsida.

 

 

Kontakt

Socialchef
Kerstin Borenius
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.00

Vik. äldreomsorgsledare
Elin Röblom
Tfn. 329 141

Hemvården
Telefontid 13.00-16.00
Tfn. 31 686
Fax 31 946
Jour 0457 5691 848