Färdtjänst

Färdtjänsten är en stödservice vars målsättning är att främja socialt umgänge. Genom att anordna servicen vill kommunen tillmötesgå individuella hjälpbehov. Stödtjänsterna ordnas för att komplettera och göra hemservicen mångsidigare.

Du hittar blanketter för ansökan om färdtjänst längre ner på den här sidan. Observera att det är olika blanketter beroende på om färdtjänsten söks med stöd av handikappservicelagen eller socialvårdsförordningen. Du kan även få en blankett hemskickad eller hämta en från socialkansliet.

Socialarbetaren kontaktar dig och gör ett hembesök när ansökan inkommit. Socialarbetaren fattar beslut om färdtjänsten med stöd av faststlagna principer.

Läs mer här om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Läs mer här om färdtjänst enligt handikappservicelagen

Blanketter

Ansökan om färdtjänst handikappservicelagen

Ansökan om färdtjänst socialvårdsförordningen

 

Kontakt

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Socialarbetare
Åsa Rosberg
Tfn. 329 145
Telefontid 09.00-10.30

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138