De Gamlas Hem

De Gamlas Hem (DGH) är hem för de kommuninvånare som inte längre har möjlighet att bo hemma. DGH som är beläget i Prästgården by i Jomala är ett kommunalförbund med eget fullmäktige och egen styrelse. Således är DGH ett samarbete mellan kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö.

Det finns 67 stycken platser fördelade på fyra avdelningar vid DGH.

Kommunalförbundets målsättning är att så långt det bara är möjligt utgående från omvårdnads- och medicinska resurser erbjuda personer från medlemskommunerna den hjälp och det stöd han/hon behöver och som ej kan tillgodoses genom annan social- och/eller sjukvårdsservice. Målsättningen är således att den äldre i mån av möjlighet får stanna på De Gamlas Hem livet ut.

Klicka här för att komma till De Gamlas Hems egen hemsida. Här hittar du bl.a. en närmare presentation av verksamheten, kontaktuppgifter och protokoll.

 

Kontakt

Socialchef
Kerstin Borenius
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.00

Vik. äldreomsorgsledare
Elin Röblom
Tfn. 329 141

Hemvården
Telefontid 13.00-16.00
Tfn. 31 686
Fax 31 946
Jour 0457 5691 848