De Gamlas Hem

De Gamlas Hem (DGH) är hem för de kommuninvånare som inte längre har möjlighet att bo hemma. DGH som är beläget i Prästgården by i Jomala är ett kommunalförbund med eget fullmäktige och egen styrelse. Således är DGH ett samarbete mellan kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö.

Kommunalförbundets målsättning är att så långt det bara är möjligt utgående från omvårdnads- och medicinska resurser erbjuda personer från medlemskommunerna den hjälp och det stöd han/hon behöver och som ej kan tillgodoses genom annan social- och/eller sjukvårdsservice. Målsättningen är således att den äldre i mån av möjlighet får stanna på DGH livet ut.

Klicka här för att komma till DGH:s egen hemsida. Här hittar du bl.a. en närmare presentation av verksamheten, kontaktuppgifter och protokoll.