Ett stöd i olika livssituationer

 

Omsorg är ett vitt begrepp, men för kommunens del innebär det ge ett formellt stöd när de egna resurserna inte räcker till. I menyn till vänster hittar du flera rubriker under vilka du kan få svar på en del frågor som du kanske har om den omsorg som kommunen erbjuder.

Ta kontakt med socialkansliet om du vill boka tid för att diskutera.

Kontakt

Socialchef
Kerstin Borenius
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.00

Vik. äldreomsorgsledare
Elin Röblom
Tfn. 329 141

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Vik. socialarbetare / socialservice
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.00

Hittar inte kontaktuppgift: socialarbetare / barnskydd

Familjearbetare
Vakant