Information till vårdnadshavare som ämnar ansöka om fritidshemsplats vid fritidshemmet Ugglan

De elever som börjar i åk 1 höstterminen 2017 fyller i ansökan om fritidshemsplats i samband med inskrivningen till Mariehamns stads skolor och lämnar in blanketten till Österkulla daghem senast den 3.3.2017. De elever i åk 1 som redan har en fritidshemsplats vid fritidshemmet Ugglan fyller i blanketten om fortsatt fritidshemsplats och lämnar in den till Ugglan senast den 12.4.2017. Blanketten fås från fritidshemmet Ugglan.

« Tillbaka till nyhetslistan.