Lantbruk

Lantbruksförvaltningen inom kommunerna Jomala, Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn och Sottunga sköts av en gemensam lantbrukssekreterare som har sitt kansli i Jomala kommunkansli.

Blanketter

De flesta blanketter som behövs vid ansökningar och anmälningar kan erhållas från lantbrukskansliet.

Jord- och skogsbruksministeriet 

Blanketter som hör till Jord- och skogsbruksministeriets behörighetsområde kan även hämtas från Jord- & Skogsbruksministeriets hemsida (JSM). Klicka här för att komma till JSM:s blankettjänst.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira 

Blanketter som hör till Eviras behörighetsområde kan även hämtas från Eviras hemsida. Klicka här för att komma till Eviras sida för blanketter och anvisningar.

Ålands landskapsregering 

Blanketter som hör till Ålands landskapsregerings behörighetsområde kan hämtas från regeringens hemsida. Klicka här för att komma till sidan för lantbruk.

Stödansökningskalender

Se kalendern till höger på hemsidan.

Skördeskador

Anmälan om skördeskada skall göras, på fastställd blankett, till kommunens lantbrukssekreterare så fort skadan upptäckts.