Protokoll Räddningsnämnden

2016

2015

2014

2013

2012

« Tillbaka till protokoll-kategorierna

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Julia Lindfors
Tfn. 329 120
Mob 0457 5957 831

Teknisk chef
Michael Lindbäck
Tfn. 329 129
Mob 0457 0529 500

Byggnadsinspektör
Billy Eriksson
Tfn. 329 128 
Mob 0457 0537 147
(telefontid 9.00-10.50)

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Brandinspektör
Henrik Olofsson
Tfn. 329 175
Fax 329 112
Mob 040 8281 640