Protokoll

Byggnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Räddningsnämnden

Övriga

Anslagstavlan

Infobladet

Kalendern

Namn:

E-post-adress:

Vill du istället avprenumerera på en eller flera av nyhetsbreven till höger, kryssa för denna ruta:
Markera därefter vilka nyhetsbrev du inte vill ha i fortsättningen. Observera att avprenumerationer hanteras manuellt.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Brandinspektör
Henrik Olofsson
Tfn. 329 175
Fax 329 112
Mob 040 8281 640