Kontakt


Jomala kommun

PB 2
22 151 Jomala
Tfn. växel 32 910
Fax 329 115
E-post info@jomala.ax

Besöksadress
Kommunkansliet
Godbyvägen 448
Kommunkansliets besökstider:
vardagar 9.00-15.00 

Centralförvaltningen

Centralkansliet

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751 

Kommunsekreterare
Julia Lindfors
Tfn. 329 120
Mob 0457 5957 831

Personalchef
Ewa Danielsson
Tfn. 329 144
Mob 0457 5244 049

Kanslist
Gunilla Eriksson
Tfn. 329 125

Ekonomikansliet

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Jesper Strandvik
Tfn. 329 124

Bokförare
Marie-Louise Eriksson
Tfn. 329 127

Löneräknare
Gun-Britt Eriksson
Tfn. 329 121

Löneräknare
Helena Eklund
Tfn. 329 123

 

Lantbrukskansliet

 Planläggning

Lantbrukssekreterare
Agneta Sviberg
Tfn. 329 140
(telefontid 9.00-10.30)

Planläggare
Åsa Mattsson
Tfn. 329 187 
(telefontid 9.00-10.50)

Socialförvaltningen

Socialkansliet

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
(telefontid 9.00-10.00)

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

tf. Socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
(telefontid 9.00-10.00)

tf. Socialarbetare
Emelie Börman
Tfn. 329 145
(telefontid 9.00-10.00)

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Specialbarnträdgårdslärare
Carita Rönning
Tfn. 329 139

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141
(telefontid 9.00-11.00)  

 

 

 Daghem

Daghemmet Trollsländan 
Godbyvägen 448
22150 JOMALA 
Tfn. 329 150
E-post: trollslandan@jomala.ax

Sviby daghem 
Norra Svibyvägen 331
22120 MARIEHAMN 
Tfn. 50 474
E-post: svibydaghem@jomala.ax

Österkulla Daghem
Österkullagatan 1
22140 MARIEHAMN
Tfn. 50 460
E-post: osterkulla@jomala.ax

Gottby daghem
Södersundavägen 789
22130 GOTTBY
Tfn. 32 427
E-post: gottbydaghem@jomala.ax

Gruppfamiljedaghemmet Vikingen
Skolvägen 1 lgh B9
22150 JOMALA
Mob 0457 3442 177

E-post: vikingen@jomala.ax

Överby daghem 
Överbyvägen 62
22150 JOMALA 
Tfn. 31 240
E-post: overbydaghem@jomala.ax

Fritidshemmet Humlan
Skolvägen 3
22150 JOMALA
Tfn. 31 612
Mob 0400 861 612
E-post: humlan@jomala.ax

Södersunda fritidshem
Södersunda skolväg 1
22130 GOTTBY
Tfn. 32 471
Mob 0457 3434 315
E-post: sodersunda@jomala.ax

Kyrkoby lekpark
Prästgårdenby
22150 JOMALA
Mob 0457 5958 303

Gottby lekpark
Södersundavägen 789
22130 GOTTBY
Mob 040 7468 269

Hemservicekansliet, Rönngården

Servicehuset Rönngården
Pipsvarvarvägen 2
AX-22150 Jomala

Hemvården
Telefontid 13.00-16.00
Tfn. 31 686
Fax 31 946
Jour 0457 5691 848
E-post: ronngarden@jomala.ax

Tekniska förvaltningen

Teknisk chef
Michael Lindbäck
Tfn. 329 129 
Mob 0457 0529 500

Kommuntekniker
Magnus Nordin
Tfn. 329 142
Mob 0457 3749 881

Byråsekreterare
Ann-Britt Jansson
Tfn. 329 130

 

 Byggförvaltningen

Byggnadsinspektör
Billy Eriksson
Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147
(telefontid 9.00-10.50)

Biträdande byggnadsinspektör
Dan Sarling

Tfn. 329 10
Mob 0457 3450 987

 

Byråksekreterare bygglov
Nanica Lindblom

Biträdande byggnadsinspektör
Mats Romlin
Tfn. 329 136
Mob 040 4843 279
(telefontid må-on 9.00-14.00)

Räddningsförvaltningen

Räddningschef
Lennart Johansson 
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Brandinspektör
Henrik Olofsson 
Tfn. 329 175
Fax 329 112
Mob 040 8281 640

Skolförvaltningen

Skoldirektör
Mathias Eriksson
Tfn. 328 717
Fax 31088
Mob 0457 5167 156 

Vikingaåsens skola
Föreståndare Bernt Isaksson
Skolvägen 3
22 150 JOMALA 
Tfn. 32 970
fax 329 716

Södersunda skola
Föreståndare Marika Kevin
Södersunda skolväg 11
22 130 GOTTBY
Tfn. 32 471
fax 32 709

Kanslister
Södersunda skola: Ann Sindén
Tfn. 32 471

Vikingaåsens skola: Dick Flöjt
Tfn. 329 710

Biblioteksförvaltningen

Jomala bibliotek
Tfn. 31 725
Fax 31 742
jomalabibliotek@jomala.ax
Öppettider: måndag - torsdag kl.
14-20, fredag kl. 10-14

Biblioteks- & kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742

Biblioteksbiträde
Malin Ölund

Biblioteksbiträde
Annika Elfsberg

Biblioteksbiträde
John Knight

 

Fritidsförvaltningen

Vikingahallen
Telefon 31 580
Fax 31 381
vikingahallen@jomala.ax

Fritidschef
Margita Söderqvist
Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Fritidsledare
Simon Gustafson
Mob 0457 5692 259

Vik. hallvärd
Kim Eriksson
Tfn. 31 580
Mob 0457 5244 281

Hallvärd
Stefan Mattsson
Tfn. 31 580
Mob 0457 5244 281

 
   
   

Kontakt

Jomala kommun
PB 2
22 151 Jomala
Tfn. växel 32 910
Fax 329 115
E-post info@jomala.ax

Besöksadress
Kommunkansliet
Godbyvägen 448
Kommunkansliets besökstider:
vardagar 9.00-15.00