Budget

 Nedan finner du Jomala kommuns budget under de senaste åren. Är du intresserad av att ta del av äldre material, kontakta då ekonomikansliet.

De flesta dokument på kommunens hemsida är i pdf-format. För att kunna läsa dessa dokument krävs att du har programmet Adobe Acrobat®Reader installerat på din dator. Programmet kan laddas ner gratis genom att klicka här.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Vakant
Tfn. 329 120

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0457 3446 336

Ekonom
Vakant
Tfn. 329 124