Kommunstyrelsen 2016-2017

 

Ordinarie ledamöter

 Parti

Ordf.

Harry Jansson
Mob. 0457 3135 296
Allmänna och övergripande frågor

C

Vice ordf.

Carina Aaltonen
Mob. 040 564 5102
Bygg- och tekniska frågor

Soc

 

Tomas Boedeker
Mob. 0400452349
Fritidsfrågor

MSÅ

 

Roger Eriksson
Mob. 040 594 2754
Socialfrågor

Lib

 

Annika Hambrudd
Mob. 0457 343 1786 
Skol- biblioteks- och kulturfrågor

C

 

Suzanne Milestad-Styrström
Barnomsorgsfrågor

 MSÅ
 

Peggy Eriksson
Mob. 040 719 5873
Äldreomsorgsfrågor

 ÅF
     

 

C = Centern, Lib = Liberalerna, MSÅ = Moderat samling, Soc = Socialdemokraterna, ÅF = Ålands framtid

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Personalchef
Jesper Strandvik
Tfn. 329 144
Mob 040 5185 700

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Elsa Pennanen

Tfn. 329 124