Kommunstyrelsen 2016-2017

 

Ordinarie ledamöter

 Parti

Ordf.

Harry Jansson
Mob. 0457 3135 296

C

Vice ordf.

Carina Aaltonen
Mob. 040 564 5102

Soc

 

Tomas Boedeker
Mob. 0400452349

MSÅ

 

Roger Eriksson
Mob. 040 594 2754

Lib

 

Annika Hambrudd
Mob. 0457 343 1786 

C

 

Suzanne Milestad-Styrström

 MSÅ
 

Peggy Smulter

 ÅF
     

 

C = Centern, Lib = Liberalerna, MSÅ = Moderat samling, Soc = Socialdemokraterna, ÅF = Ålands framtid

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Julia Lindfors
Tfn. 329 120
Mob 0457 5957 831

Personalchef
Ewa Danielsson
Tfn. 329 144
Mob 0457 5244 049

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Jesper Strandvik
Tfn. 329 124