Kommunfullmäktige 2012-2015

 

 Ordinarie ledamöter

 Parti

 Ordf.

 Roger Slotte

 C

 I vice ordf.

 Anders Eriksson
 Mob 0457 522 1603

 ÅF

 

 Carina Aaltonen
 Mob 040 564 5102

 Soc

 

 Kristian Aller

 MSÅ

 

 Kalle Alm

 MSÅ

 

 Kaj Backas
 Mob 0457 569 2259

 Lib

 

 Siv Ekström

 Soc

 

 Roger Eriksson

 Lib

 

 Tage Eriksson
 Mob 0457 524 3743

 C

 

 Björn Geelnard
 Mob 050 313 5256

 MSÅ

 

 Dan Jansén

 Soc

 

 Anders Karlsson
 Mob 0457 342 7574

 C

 

 Fredrik Karlström
 Mob 0400 721 274

 MSÅ

 

 Fredrik Lundberg

 MSÅ

 

 Norberg Mika

 MSÅ

 

 Niklas Rajamäki
 Mob 040 501 9702

 MSÅ

 

 Linda Sundblom
 Mob 040 729 0630

 C

 

 

 

 

C = Centern, Lib = Liberalerna, MSÅ = Moderat samling, Soc = Socialdemokraterna, Åf = Ålands framtid

 

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Julia Lindfors
Tfn. 329 120
Mob 0457 5957 831

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Jesper Strandvik
Tfn. 329 124