Gemensamma räddningsnämnden 2012-2015

Verksamhetsområdet brand- och räddning är ett samarbete mellan nio kommuner, där Jomala kommun är huvudman. En gemensam nämnd finns, där varje avtalskommun utser en ledamot.

 Ordf

 Kristian Aller 

 Jomala

 

 John Hilander

 Eckerö

 

 Per Lindblom

 Finström

 

 Krister Berntsson

 Geta

 

 Rickard Eckerman

 Hammarland

 

 Alexandra Lillie

 Lumparland

 

 Christian Ekström

 Saltvik

 

 Agneta Göstas

 Sund

 

 Yngve Bjurne

 Vårdö

Kontakt

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Brandinspektör
Henrik Olofsson
Tfn. 329 175
Fax 329 112
Mob 040 8281 640